Polityka Prywatności i pliki COOKIES

Zadzwoń do nas: tel. 512-340-012

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. rozporządzenie RODO, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu Państwa danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Trzy Róże S.C. z siedzibą w Lublinie, ulica Łowicka 27, 20-728 Lublin, NIP 712 328 49

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się:
poprzez email: emilia.dobrzanska@trzyroze.pl
telefonicznie: 512 381 213
listownie: Hotel Trzy Róże Zemborzyce Dolne 96a, 20-515 Lublin

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Trzy Róże S.C. w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelarskich, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Trzy Róże S.C. (m.in. podatkowych) 
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Trzy Róże S.C (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia)
 • marketingu usług własnych Trzy Róże S.C, przedstawiania ofert i promocji, przesyłania informacji do Klientów drogą elektroniczną

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hotelu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:
1. W przypadku usług hotelowych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Wizerunek
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

2. W przypadku zapisu na newsletter – na podstawie odrębnej zgody - przetwarzamy:
Imię i nazwisko;

 • Adres e – mail.
 • Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:
 • Firmom księgowym współpracującym z Trzy Róże S.C. 
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Trzy Róże S.C. 
 • Firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
 • Firmom świadczącym obsługę prawną dla Trzy Róże S.C

Okres przechowywania danych klientów
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • wypełnienia obowiązku prawnego 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres 28 dni, a po jego upływie zostają usunięte.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) Twoich danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania w jeden z poniższych sposobów:

 • pod adres e – mail: emilia.dobrzanska@trzyroze.pl 

PLIKI COOKIES
Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.

Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

Trzy Róże S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.